29

خواهر دل سوخته

قربان  روی انورت برادر
قربان جسم بي سرت برادر
تو روی نیزه ذکر حق بـگویی
کـــو جسم پـــــاک اطهـرت برادر
رفـــــتی رها شدی ز دار دنیـا
داری خبــــر ز خواهــــرت برادر
برخیز و بنگر حال زار زینب
 بــا کودکـــــان مضطــــرت برادر
جـــانا رقیه را چه گویم جواب
کـو اکبر و کــو اصغـــرت برادر
با مردم مدینـــــه من چه گویم
پــــــــرسند کـــو تاج سرت برادر
ام البنین گر پـرسد از جوانش
عبــــــــــاس میـــر لشکرت برادر
قـــــــانع، بگوید او شفاعت نما
بــــر خادمــــان خواهـــرت برادر

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت