(آرشیو ماه آذر 1395)

28
به نام خدا توقعات و احساسات خود را رک و پوست کنده با همسرتان در میان بگذارید وقتی از شما می پرسد ( چی شده؟) نگویید ( هیچی!) و بعد توقع داشته باشید که...

[خواندن ادامه خبر...]