06

با وسواس کودکان چه کنیم؟

معمولا وسواس نشانه ی نوعی فشار است که به فرد وارد شده است.با شناختن استرس و فشاری که به کودک اعمال می شود و برطرف کردن آن می توان از بروز حالات وسواسی کاست.گاه کودکانی که والدین وسواسی دارند از انها چنین رفتارهایی را می اموزند و چنانچه پدر یا مادر از رفتارهای وسواسی خود دست بردارد کودک نیز رفتار وسواسی را کنار خواهد گذاشت .والدین سخت گیر که قوانین و مقررات افراطی را برای فرزندانشان به اجرا در می آورند عاملی هستند تا فرزندشان به منظور رهایی از فشار رفتارهی وسواسی از خود نشان دهند که با از میان رفتن آن قوانین سخت وسواس نیز کم می گردد. درشرایط حاد باید از روانشناسان بالینی بهره گرفت و در مواردی که این رفتارها بسیار شدید است از دارو استفاده کرد.                                                                     

سوال:دیکته فرزندم خوب است ولی روزی که دیکته دارد می ترسد و به هر بهانه ای می خواهد از رفتن به مدرسه طفره برود چه باید بکنم؟

درمورد رفتارهایی که باضعف تحصیلی ارتباط دارد باید درجهت تقویت جنبه های درسی به کودک خود کمک کنیم.یعنی اگر هرشب به دانش اموز دیکته گفته شود و او بتواند حروف را به خوبی بشناسد از روی غلطهایی که دارد مجددا دیکته گفته شود و به دنبال هراصلاح و یادگیری تشویق گردد و ترسش از بلد نبودن دیکته بریزد مسلما دیگر نمی ترسد.پس ماباید بچه ها را از لحاظ درسی تقویت کنیم تا رفتارهای ناشی از ضعف درسی آنها از بین برود. درضمن آموزش باید داد نزنیم و آنها راتهدید نکنیم.

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت