(آرشیو ماه شهریور 1395)

01
رازهای درست انتقاد کردن   1.از انتقاد کردن در موقع مشاجره بپرهیزید. زمان مشاجره حتی اگر حق با شما بود از خودتان دفاع نکنید زیرا اگر بهترین دلیل...

[خواندن ادامه خبر...]