(آرشیو نویسنده مدیر ارشد)

17
جلسه اخلاق 10 مرداد 94 خدا را در همه حال ناظر خود  بدانیم. حضرت ابراهیم علیه السلام در دعا میفرمایند: خدایا تو میدانی آنچه را ما از آشکار و مخ...

[خواندن ادامه خبر...]