(آرشیو ماه بهمن 1393)

14
موضوع بحث: تولی و تبری مومن باید در وجود خود تولی و تبری داشته باشد و به آن روح بدهد. بیشتر مردم این دوستی و عداوت را در وجود خود دارند و به آن اقرار...

[خواندن ادامه خبر...]