27

بسمه تعالی

بیا نات  حجت الاسلام جناب آقای باقی

موضوع :آثار وبرکات نماز

                            

ایشان فرمودند هرعملی دونتیجه دارد

نتیجه درونی (اسرار)-

-نتیجه بیرونی (آثار)                

ای کسی که وسائل حکمتت را عوض نمی کند امام سجاددر صحیفه سجادیه

خدابه میل تو دوانمی دهد بلکه هرچه می دهد شفاست

به حلاوت بخورم زهرکه شاهدساقی                        به حلاوت بکشم درد که درمان هم ازاوست

اسرارنماز

طهارت :آیه 6سوره مائده ولکن یریدلیطهرکم :ولکن خداخواسته که شما راپاک کند حقیقت نماز طهارت است واکسن رفع ویروس می کند.

 نمازدر دو حوزه تطهیر می کند

1-رفع گناه

2-دفع گناه

یکی از اسرار نماز طهارت است

گناه نجاست است ونماز نجاست راپاک می کند .

جوانی به آقای خوانساری گفتند:زمان قبل از انقلاب دراین زمان با وضع فجیع جامعه من جوانم شهوت دارم نمی توانم گناه نکنم چه کنم؟ آقای خوانساری گفتند:من ازقبل بلوغم تاالان که پیرشدم فکرگناه هم نکردم .

جوان تعجب کردایشان فرمود ندازنمازوتوسل به امام زمان کمک بگیرید موفق می  شوی ومن قبل ازبلوغ به این آیه که گناه نجس است وپلید است وازعمل شیطان است پیروی کردم وسراغ نجاست گناه نرفتم شما ازنجاست خودتان دوری می کنید اگربدانید گناه نجس است سراغ آن نمی روید.

چطور نماز طاهر است؟ نمازپاک کننده است ولی بواسطه امام معصوم (ع)

نماز یعنی بیعت با امام زمان(ع) ،امام صادق(ع) درلحظات آخر عمر اهل بیت شان راجمع کردند وفرمودند : شفاعت ما به کسی که نماز راسبک بشماردنمی رسد.

سوال : آیا خدا مستقیما در عالم طهارت ایجادمی کند؟ طهارت در عالم توسط اهل بیت جاری می شود .(استناد به آیه تطهیر)

سوال :چرا امام صادق (ع) می گوید سبک شمارنده نماز را شفاعت نمی کنیم؟ شفاعت از شفیع می آید( شفع یعنی جفت ) به شفاعت ما نمی رسد یعنی به محبت ما نمی رسد،به ولایت ما نمی رسد، به دستگیری مادر دنیا نمی رسد ،به ولایت ما نمی رسد ،به دستگیری مادر دنیا نمی رسد ،امام بایددردنیا دست ما رابگیرد ونجاتمان دهد

این دستگیری ازدنیا شروع می شود تاقیامت ابتدای دستگیر ی:  دنیاست دنیا

هرچه نماز بهتر: دستگیری امام زمان قوی ترمی شود. پس هر نمازی سری دارد ولی سر نماز ها شدت وضعف داردبعضی نمازها اثر درونی اش ضعیف است نمازهای شما باعث می شود قتل نکنید ،شراب نخورید ولی اگر نماز قوی تر شود بهتر یاری می شوید.

امام زمان : من پدر مهربانی برای شما هستم(دنیا شب تاریک وخطر و گرداب ودزد خطرناک قسم خورده ای به نام شیطان دارد.

امام زمان (ع) :نیت های کارهای خیری که می کنید آن نیت ها را به شما القا می کنیم.

 

 

 


نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت