02
دومین سمینار علمی اساتید در مدرسه علمیه حضرت رقیه (سلام الله علیها)
واحد پژوهش با همکاری واحد آموزش مدرسه علمیه حضرت رقیه (سلام الله علیها) به منظور تقویت بنیه علمی اساتید هر ماه یک بار اقدام به برگزاری سمینار علمی می نماید دومین سمینار علمی با حضور اساتید در روز چهار شنبه 29 آذر از ساعت 15/30 الی 16/45 در مدرسه علمیه حضرت رقیه(سلام الله علیها) با موضوع نسبت گرایی دینی توسط خانم مدنی استاد اصول و تفسیر ارائه بحث شد. خانم مدنی در ابتدای به انواع نسبی گرایی دینی اشاره کرد و افزود نسبی گرایی، گر چه متنوع بود ولی عمده آنها نسبی گرایی معرفتی می باشد که با ابطال آن دیگر گونه های نسبی گرایی نیز دچار بطلان می شود نسبی گرای معرفتی از یونان باستان تا کنون از سوی شخصیتهایی چون پرو تاگوراس، کوهن وینگنشتاین مطرح گردید. نسبی گرایی معاصر را باید در فلسفه علم جست وجو کرد شخصیت اصلی توماس کوهن است کوهن براین باور است که علم با گذشت زمان روندی پیوسته و فراینده از انباشت حقیقت ندارد خانم مدنی در ادامه به بررسی دوران مجدد نسبی گرایی در دوره رنسانس اشاره کرد و افزود در این دوره اصلی بر پا شد به عنوان آنچه متقین است این است که هیچ چیز متقین نیست که این اصل توسط فیلسوف فرانسوی به نام مونتایجنی شکل گرفت خانم مدنی اظهار داشت در جهان اسلام گر چه پیش از این صحبتهایی بوده که بیانگر نوعی هرمتوتیک هست ولی به طور صریح به این نام گفته نمی شده تا اینکه از زبان روشنفکران مطرح شد آن ها دغدغه خود را به عقب ماندگی و انحطاط در جامعه اسلامی اعلام کردند و به دنبال راه حل آن بودند برای تعیین دقیق مشکل اسلام را به سه تصویر تبیین کردند اسلام 1 : آموزه های اصیل وحقیقی اسلام است که در قالب قرآن وسنت به ما رسیده و اسلام 2 : فهم مفسران وعالمان دینی از اسلام و اسلام 3: عمل و رفتار مسلمانان بر اساس فهم دینی خود از اسلام 1 که عادتا این قسم تمدن اسلامی را می سازد.
پس وقتی علل انحطاط مسلمانها بررسی می شود گرد و غبار بر اسلام 1 نمی شیند مشکل باید در اسلام 2 یا 3 باشد از سوی دیگرعمل همواره مبتی برنظر است یعنی تا مبنا و دیدگاهی نباشد عملی نخواهد بود و در نتیچه مشکل در علت هاست و علت عمل اسلامی اسلام 2 هست بدین ترتیب به این تنیجه می رسیم که مشکل در فهم عالمان مسلمان است و این جاست که پروژه شناخت درمانی ضروری می شود که براساس آن باید شناخت، باور تلقین ها را طی باز خوانی و قرائت نوینی از متون دینی متناسب با نیاز روز عرضه کرد اینجاست که بسیاری از روشنفکران اسلامی از مکانیزم تغییر فهم مسلمانان گفتند تا دین را عصری کنند و این کار از طریق فهم صحیح متون دینی اسلام 1 ممکن می شود این فهم می تواند مفسر محور ،متن محور ،یا متکلم محور باشد دین امر ثابت ومقدس است اما معرفت دینی و فهم متن مقدس اوصاف آن را ندارد یعنی واقعیتی غیر مقدس و سیال است که پایان ناپذیر است و با تغییر زمان و زبان قابلیت تبیین های مناسب با آنها را دارد بدین ترتیب فهم خالص و قاطع نهایی و مقدس وجود ندارد زیرا میان عقیده و فهم عقیده فرق است بر اساس اصل هرمنوتیکی تفاوت دین و معرفت دینی پروتستان ها نشان ادند که به جز فهم رسمی واتیکان فهم های دیگری هست که معتبر تر و سزاوارتر است تنها چیزی که از معرفت دینی بدست می آید تطبییق است نه تساوی ودهه هفتاد در ایران دهه هرمنوتیک بود که به عنوان دانش فهم و تفسیر مهمترین ابزار اصلاح طلبان برای تغییر فهم ها شد در پایان خانم مدنی به استناد به گفته استاد مرتضی مطهری نمونه هایی از امور نسبی را بیان کردند سپس کلیت آن را رد کردند مثل تغییر عالم طبیعت، که نسبی است یعنی یک ساحت متغیر و از ساحت دیگر ثابت است استاد مطهری به تبع ملا صدرا ،حرکت را نیز نسبی می داند یعنی حرکت یا حدوث تدریجی که عبارتند از خروج تدریجی از قوه به فعل یک واقعیتی است که عین عدم قرار الذات است ولی رویه دیگر آن ثابت است یعنی حرکت در حرکت بودنش ثابت است همچنین خیر و شر در عالم طبیعت نیز از واقعیت های نسبی اند یعنی نسبت به افراد تفاوت دارد.

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت